Startpagina

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelt alle betrekkingen tussen de maatschappij Ocell Catala SL, uitgever van de website Topbanden.com (waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in C. de l'Aigueta 22, Edifici Domus Despatx, AD500 ANDORRA LA VELLA, ANDORRE) en haar klanten.
Voor elke transactie erkent de klant ze te hebben gelezen en uitdrukkelijk te hebben aanvaard zodra hij klikt op de OK-knop van de virtuele betaalterminal, of via zijn rekening op Topbanden.com of via banktransactie.

Artikel 1 - PRODUCTEN

De producten zijn bestemd voor particulieren en bedrijven gevestigd in Hollande.

De producten worden beschreven met de grootst mogelijke nauwkeurigheid. Uitleg en beschrijvingen met betrekking tot de band (illustraties, foto's, tekeningen, teksten, ...) zijn ter illustratie en zijn niet contractueel en/of bindend.

Topbanden.com houdt zijn voorraadcatalogus bij op basis van de beschikbaarheid en de meest recente beschrijving van kenmerken en illustraties. Ondanks onze constante waakzaamheid is het, bij uitzondering, mogelijk dat er een fout in tekst of illustratie staat. In dit geval bent u verplicht 30 dagen na bevestiging van uw order deze fout als geschil bij ons te melden, na deze tijd zal een vordering niet ontvankelijk zijn. Behalve in geval van fabrieksgarantie.

De banden zijn van recente fabricage (36 maanden of minder, tenzij anders aangegeven) en worden opgeslagen in ruimten die optimale bewaarcondities hebben voor banden.

De verkochte banden zijn nieuw en dragen de CE-goedkeuring. Topbanden.com verkoopt geen gecoverde, noch tweedehands banden.

De klant stemt ermee in om de normen voor veiligheid en betrouwbaarheid betreffende het gebruik van de band te respecteren(oppompen, druk, ...), evenals de voorwaarden voor opslag en montage. In geen geval is Topbanden.com aansprakelijk voor schade met betrekking tot de montage en / of het gebruik van de verkochte banden.

De producten worden te koop aangeboden zolang de voorraad strekt.

Artikel 2 - PRIJZEN

De prijzen zijn in euro's uitgedrukt.
De tarieven vermeld op de site zijn bedoeld voor de aankoop van twee identieke banden.
De aankoop van één enkele band zal steeds €9,95 extra kosten met zich meebrengen. Dit geldt per band en kan per bestelling meerdere keren berekend worden. Elke verkoop van een enkele band is definitief: geen teruggave, geen omruiling, geen terugbetaling.

De prijs vermeld in de opdrachtbevestiging wordt de definitieve prijs, alle belastingen en BTW inbegrepen.

Deze prijs omvat:
-prijs van de bestelde band(en).
-de kosten van behandeling, verpakking en opslag
-transportkosten
-afvalbeheersbijdrage
Topbanden.com behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen gebaseerd op vraag en aanbod.
De prijzen omvatten niet de montage.
Oude banden kunnen gratis ingeleverd worden bij de milieustraat van uw gemeente. Indien u de banden achterlaat bij een montagebedrijf mogen zij hier een kleine bijdrage voor handlingskosten voor vragen. Dit is dus niet de reeds door u betaalde afvalbeheersbijdrage. In het ene geval (handlingskosten) is het een vergoeding voor te maken kosten en in het andere geval (afvalbeheersbijdrage) een belasting.

- Bij weigering van het pakket wordt een vast bedrag van 30,00€/pakket in rekening gebracht. Indien de levering door de klant wordt geaccepteerd, zal Topbanden.com een vervoerder opdracht geven om de banden terug te nemen, een retournerings- en herbevoorradingsvergoeding van 35,00€/band zal dan worden toegepast.

Zodra de terugzending van de banden is gevalideerd (ontvangst bij ons of bevestiging van de vervoerder dat het pakket is geweigerd), zal Topbanden.com - binnen een termijn van maximaal 30 dagen na de terugzending van de goederen - het verschuldigde saldo terugstorten op een rekening die door de klant kan worden gebruikt voor een toekomstige bestelling. Op verzoek is ook een terugbetaling per bankoverschrijving mogelijk.

Topbanden.com kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een gebrek aan informatie over het leveringsadres of de identificatie ervan die leidt tot een leveringsfout of verlies van het pakket. In geval van niet-levering als gevolg van een adresfout zal een vergoeding van € 30,00 in mindering worden gebracht op de terugbetaling.

*Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de levering niet door uw postbode wordt gedaan, maar door een transporteur die uw adres niet noodzakelijkerwijs kent. Plaatsen en gehuchten zijn vaak een bron van verwarring. Dank u om zo nauwkeurig mogelijk te zijn in uw adres door het aangeven van eventuele details in het geval van landelijke adressen.

Artikel 3 - BESTELLING

3.1 Bestellen

De bestelling verloopt als volgt:

- Via het Internet door het vullen van de winkelmand en vervolgens over te gaan tot afwikkeling en betaling van de bestelling. Via de beveiligde omgeving van Master Card of Visa betaalt u per creditcard. U kunt ook betalen via iDEAL, uw vertrouwde betaalomgeving van uw eigen bank (alleen Nederland). Of u betaalt met het krediet wat op uw online Topbanden.com account staat. 


Topbanden.com aanvaardt geen bestelling geplaatst of betaald anders dan hierboven vermeld.

Bij het plaatsen van de bestelling, verklaart de klant deze bepalingen en voorwaarden van verkoop te hebben gelezen en aanvaard.

3.2 Nauwkeurigheid van de bestelling

De klant is verantwoordelijk ervoor te zorgen dat alle verstrekte informatie correct is (naam, volledig adres, * telefoonnummer en e-mail adres) en de inhoud van de mand is zijn verantwoordelijkheid ( band keuze, de hoeveelheid, de snelheidindex en de belasting, enz. ...).

In geval van een fout door de klant (betreffende het adres of de aard en hoeveelheid van de bestelde banden) moet de klant dit binnen 1 (één) uur na het plaatsen van de order melden aan de klantenservice van Topbanden.com.

Als de opdracht reeds in verzending is, dient de klant het pakket bij levering te weigeren. Het pakket wordt dan weer mee teruggenomen. Bij weigering van een pakket wordt €30,00 aan transportkosten in rekening gebracht.

Indien pakketten worden afgeleverd Topbanden.com zal een ophaling organiseren op kosten van de klant, een vergoeding van 35,00€ per band is van toepassing.

Zodra de retourzending in ongebruikte staat bij ons is aangekomen, verplicht Topbanden.com zich binnen een termijn van maximaal 30 dagen het saldo terug te boeken op de klantrekening, te gebruiken voor een volgende bestelling. Terugstorting op de bankrekening of creditcard die is gebruikt bij de betreffende bestelling is ook mogelijk.

Gebrek aan informatie over het afleveradres of identificatie dat leidt tot een fout in de levering of verlies van het pakket zal niet de verantwoordelijkheid zijn van Topbanden.com. In geval van niet-levering als gevolg van een adresfout, zal een vergoeding van 30,00€ op de terugbetaling in mindering worden gebracht. 3.3 Beschikbaarheid van de bestelling

Topbanden.com verplicht zich om te voldoen aan bestellingen geplaatst op haar website enkel in de grenzen van de beschikbare voorraden en de grens van verkoop met verlies. In het geval van non-beschikbaarheid, stemt Topbanden.com ermee in om de klant zo spoedig mogelijk een gelijkwaardig alternatief aan te bieden. 


3.4 Bevestiging van de bestelling

De klant ontvangt binnen 24 uur (openingstijden) de bevestiging van zijn bestelling via een mail naar het e-mailadres dat bij de inschrijving op de site geregistreerd is. (Let er op een correct e-mailadres door te geven bij bestelling).


3.5 Herroepingsrecht en intrekking van de bestelling

3.5.1 Annulering van de bestelling

De annulering van de bestelling kan de schuld zijn van Topbanden.com indien een product onderhevig is aan een stijging van de verkoopprijs tussen het moment dat de bestelling is bevestigd en de betaling van kracht is geweest. Het bedrag dat betaald is wordt gecrediteerd aan de klant via de kredietrekening of wordt op verzoek van de klant op een andere wijze terugbetaald.
Een annulering kan zich ook voordoen indien het specifieke product onvoldoende of niet in voorraad is voor onbepaalde tijd. Het bedrag dat betaald is, wordt gecrediteerd aan de klant via de kredietrekening of op aangeven van de klant op een andere wijze terugbetaald.

De annulering van de bestelling kan plaatsvinden op grond van het herroepingsrecht zoals hieronder beschreven. Als in dit geval de klant besluit de order te annuleren voordat de banden zijn geleverd, maar nadat de order is verwerkt, gelden de condities zoals vermeld in artikel 3.2 van de algemene voorwaarden.

3.5.2 Intrekking en retourneren banden

Zoals bepaald in de Franse consumptiewet, art. 121-20 heeft de klant een periode van 14 (veertien) dagen na de ondertekening van de levering (de datum van ontvangst als bewijs) om zijn wettelijk herroepingrecht te gebruiken en de goederen terug te zenden aan Topbanden.com. De Franse wet is hier van toepassing op grond van Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement.

De klant zal haar voornemen om de bestelling in te trekken eerst schriftelijk aan de klantenservice van Topbanden.com door moeten geven. Topbanden.com zal de ophaling van de goederen organiseren, een vergoeding van 35,00€ per band zal van toepassing zijn.

Opdat een retour van een band ontvankelijk is, moet aan de volgende eisen voldaan worden:
Banden moeten worden teruggezonden in hun oorspronkelijke staat, verpakt of vastgebonden.
De banden mogen in geen geval zijn gemonteerd, gewijzigd of gebruikt.
De banden moeten compleet zijn (bestelling van 4, de terugkeer van 4) en schoon.
Let op: er zal €15 aan schoonmaakkosten worden berekend voor iedere geretourneerde band die niet schoon blijkt.

Indien alle voorwaarden zijn vervuld, verplicht Topbanden.com zich tot terugbetaling binnen een termijn van maximaal 30 (dertig) dagen na de terugkeer van de goederen.

Als aan één van de voorwaarden niet wordt voldaan, behoudt Topbanden.com zich het recht voor om eventuele terugkeer te weigeren.

3.5.3 Definitieve verkopen

De volgende zaken worden beschouwd als "eindverkoop" :

- banden verkocht per eenheid

- banden waarvan de eenheidsprijs lager is dan 35,00€

Definitieve verkopen worden niet teruggenomen noch terugbetaald. 


3.6 Bestrijding van internetfraude

Als onderdeel van de strijd tegen internetfraude, kan de informatie die tijdens een opdracht wordt doorgegeven worden onderworpen aan willekeurige controle. In dit geval kan Topbanden.com vragen om een verificatie van adres en woonplaats. Dat kan door het overleggen van een elektriciteitsrekening, telefoonrekening e.d. om de veiligheid van de transactie te verzekeren. Bij het ontbreken van een eventueel opgevraagd bewijs (of indien de verstrekte gegevens geen garantie zijn voor de identiteit van de koper) zal binnen 5 werkdagen na bestelling, de order geannuleerd worden en niet verwerkt.

Topbanden.com behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren uit gerechtvaardigd motief, zoals bepaald door de Consumptiewet, art. 122-1.

Artikel 4 - BETALING

Betaling geschiedt online met behulp van de beveiligde betalingsystemen van creditcard CB - VISA of MASTERCARD, via rekening Topbanden.com.
Het wordt gedaan in euro's en de opdracht wordt gevalideerd bij ontvangst van de betaling.

4.1 Via creditcard: Veiligheid - Informatie over het programma 3D-Secure

In het belang van de veiligheid, stelt Topbanden.com een middel voor om uiterst veilig online te betalen dat deel maakt van het programma 3D Secure.

Het programma 3D-Secure gemaakt door Visa (Verified by Visa) en goedgekeurd door Mastercard (Mastercard Secure Code) is gericht op verbetering van de veiligheid van online betalingen.

Dit programma is gebaseerd op de totstandbrenging van een extra controle bij een aankoop online: de koper zal de betaling valideren door het ingeven van een geheim wachtwoord of geheime code die hij van zijn bank zal krijgen. Voor meer informatie kan de klant contact opnemen met zijn bank.

Artikel 5 - LEVERING

Het afleveradres vermeld op de order moet zich in Hollande bevinden. Leveringen worden gedaan door koerier als onderdeel van een route. Het is dus niet mogelijk om een afspraak te maken of levertijdvoorkeuren door te geven.

5.1 Kosten

Levering is gratis voor aankoop van minimaal twee identieke banden voor leveringen in Hollande.
De aankoop van een bandeenheid zal voor iedere unieke band een toeslag van €9,95  met zich meebrengen. 


5.2 Leveringstijd

In de meeste gevallen wordt uw bestelling verzonden binnen 24 werkuren na de bevestiging van de betaling, behalve in uitzonderlijke gevallen.
U moet dan 48 tot 72 uur * rekenen om geleverd te worden door koerier.
De leveringstijden betreffen werkdagen en zijn indicatief en zonder contractuele verplichting.
Topbanden.com verplicht zich om orders in de kortst mogelijke tijd te behandelen, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de aflevering als resultaat van onjuiste of onvolledige informatie aangaande het opgegeven verzendadres van de klant bij het bestellen.

5.3 Ontvangst van banden

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de inhoud van het pakket (het merk, de grootte van de bestelde banden, de hoeveelheid - zie artikel 5.3.2 voor een gedeeltelijke levering) te controleren alvorens de afleverbon te ondertekenen.

5.3.1 De levering komt niet overeen met de bestelling

Als er een verschil is tussen de bestelde producten en de producten die bij levering worden aangeboden, is het de verantwoordelijkheid van de klant om de banden te weigeren. Om dit te doen, laat je de bezorger weten dat de banden niet overeenkomen met je bestelling en neem je foto's voordat de bezorger vertrekt.

Je moet absoluut foto's maken van het pakket zoals het is:

- 1 foto van de labels van de vervoerder.

- 1 foto van de band met het merk / de maat / het profiel / de zijwand en het productlabel duidelijk zichtbaar.

Binnen 7 (zeven) dagen moet u de klantenservice van Topbanden.com op de hoogte stellen. Zodra de weigering van het pakket is bevestigd, zal een nieuwe zending worden gemaakt. Er worden geen kosten in rekening gebracht aan de klant. 

In het geval van een afleveringsbevestiging heeft de klant dezelfde verantwoordelijkheid om de inhoud van het pakket op het postkantoor te controleren en het pakket te weigeren als er een fout wordt geconstateerd. Ook in dit geval zijn foto's van de labels en de band essentieel om de zaak ontvankelijk te maken. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de banden te weigeren en de Topbanden.com klantenservice binnen 7 (zeven) dagen op de hoogte te stellen. Zodra de weigering van het pakket is bevestigd, zal een nieuwe zending worden gemaakt. Onder deze voorwaarden worden geen kosten in rekening gebracht aan de klant.


5.3.2 Gedeeltelijke levering
Voor elke onvolledige of gedeeltelijke levering, is het de verantwoordelijkheid van de klant om onder voorbehoud te tekenen op de leveringsbon van de vervoerder.
Vervolgens zal de klant (pas op: in geen enkel geval zal de vervoerder dit signaleren) binnen 7 werkdagen de klantenservice van Topbanden.com hiervan in kennis moeten stellen per e-mail of per post (geen enkele claim via de telefoon zal worden geregistreerd, alleen schriftelijke claims worden behandeld).
Waarschuwing: als er een gedeeltelijke levering is "geweigerd" door de klant, omdat hij onvolledig is, worden de extra transportkosten ter grootte van €30,00 die hieruit voortvloeien bij de klant in rekening gebracht, vanwege de ongerechtvaardigde weigering.

BELANGRIJK: Let op dat pakketten soms zijn gescheiden en onafhankelijk worden geleverd, zodat een bestelling in diverse malen geleverd kan worden aan de klant. Zelfs in dit geval moet onder voorbehoud worden getekend (b.v. "ontvangen 2 banden in plaats van 4" naast uw handtekening). Zonder een dergelijke aantekening op de leveringsbon, zal geen enkele aanspraak gemaakt kunnen worden noch op de vervoerder noch op Topbanden.com.
Zodra de gedeeltelijke levering gemeld is bij onze diensten, verplicht Topbanden.com zich ertoe om zo spoedig mogelijk de ontbrekende pakketten te leveren.

5.3.3 Levering bij montagecentrum
De levering bij een montagecentrum is mogelijk. De tarieven hiervan zijn indicatief, gebaseerd op informatie van de montagecentra en worden regelmatig bijgewerkt.
De site Topbanden.com biedt een ruime keuze van montagecentra die voor het grootste deel de levering accepteren op hun adres. Indien de klant geen montagecentrum kan vinden dat hem aanstaat, kan hij het montagecentrum of de garage van zijn keuze benaderen om de banden daar te laten monteren. Na de goedkeuring, moet de klant het hokje "Levering naar een ander adres" invullen met zijn gegevens.
Ongeacht het gekozen montagecentrum voor de levering (zoals gemeld op Topbanden.com of vrij gekozen door de klant), is het de verantwoordelijkheid van de klant om het montagecentrum te bellen om zich ervan te verzekeren dat het centrum de banden op de geplande datum kan ontvangen (Pas vooral op tijdens de vakantieperiodes).
In geval van verschillen tussen de bestelde goederen en geleverde goederen, is het de verantwoordelijkheid van de klant om dit te constateren voor de montage van de banden.
In het geval er een fout is geconstateerd, zal Topbanden.com de retour van de geleverde banden op zich nemen en de goede banden leveren.

Artikel 6 - GARANTIE

De klant stemt ermee in om te voldoen aan de normen voor veiligheid en betrouwbaarheid aangaande het gebruik van het product (oppompen, bandendruk, ...), evenals aan de voorwaarden voor opslag en montage. In geen geval is Topbanden.com aansprakelijk voor schade met betrekking tot de montage en/of het gebruik van de verkochte banden.

6.1 Garantie verborgen gebreken

In ieder geval profiteert de klant van de wettelijke garantie op uitzetting en verborgen gebreken.
Bewijs van het gebrek zal moeten worden aangetoond door de klant binnen maximaal 7 (zeven) dagen na de montage van de banden. Dit zal moeten worden bevestigd door een professional.
Het betreffende product zal een onderzoek ondergaan door de fabrikant, die bevoegd is om te bepalen of er sprake is van gebreken of niet.
Op voorwaarde dat de bewijstlast van de verborgen gebreken bij de koper ligt, moet de verkoper ook wettelijk de juridische gevolgen repareren indien de koper zich tot de rechtbank richt, dit zal op "korte termijn" na de ontdekking van verborgen gebreken moeten gebeuren .
Topbanden.com zal elk product dat als defect erkend is, door het onderzoek van de fabrikant, vervangen, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. De vaststelling van de fout gebeurt:
Bij levering - de klantendienst moet schriftelijk op de hoogte gesteld worden binnen 7 (zeven) dagen
Bij de montage - als dit gebeurt binnen een maximum van 7 (zeven) dagen na aflevering.
Na de montage - de fout moet worden vastgesteld en schriftelijk bevestigd door een gekwalificeerde professional met een maximum van 7 (zeven) dagen na de montage.
Indien bij levering of montage een fout wordt geconstateerd is het niet toegestaan met de banden te gaan rijden. Indien dit wel gebeurt vervalt iedere aanspraak op garantie.
Banden met een slijtage meer dan 10% en banden die langer dan een jaar geleden zijn aangeschaft komen niet in aanmerking voor garantie.


Waarschuwing: deukjes of kleine hobbels die op de zijkanten worden geconstateerd op gemonteerde en gebruikte banden zijn niet ten laste van de fabrikant noch Topbanden.com 

6.2 Fabrieksgarantie

De producten die door Topbanden.com op de markt gebracht zijn, vallen onder de fabrieksgarantie.
Deze garantie is beperkt tot de vervanging van de band met een defect, erkend door expertise, door de fabrikant. De vervanging van de band wordt niet gedaan indien de fout het gevolg is van een foute montage, of de gevolgen van ongeschikte bewaarcondities, of ieder niet-conform gebruik (oppompen, druk, incidenten met betrekking tot de weg (kuilen, trottoirs, ...).
De levering van de defecte band voor het onderzoek zal ten laste zijn van de klant, het vervoer zou hem vergoed kunnen worden indien de fout is erkend door het onderzoek van de fabrikant, op vertoon van een ontvangstbewijs en indien de aanvraag schriftelijk gedaan is binnen maximum 30 dagen na de reactie van de fabrikant. Particulieren dienen de factuur voor het vervoer hierbij op naam van Topbanden.com te laten zetten, bedrijven kunnen een factuur op onze naam sturen met de factuur van de vervoerder als bijlage. Voor banden voor personenauto's, motoren, klassiekers, aanhangers en quads geldt een maximum van €20 per band en €40 per bestelling als vergoeding van de gemaakte transportkosten. Voor 4x4-banden en bestelautobanden geldt een maximum van €30 per band en €60 per bestelling.

Indien het geschil vastgesteld is na de installatie en het gebruik van de verkochte producten door Topbanden.com, zal de terugbetaling of vervanging alleen mogelijk zijn op voorwaarde dat het onderzoek bevestigd heeft dat het om een fabricagefout gaat.

Geen enkele lening van een band zal toegelaten zijn tijdens het onderzoek van de defecte band.

Artikel 7 - GESCHILLEN

Dit contract is onderworpen aan de Andorra wetgeving.
Topbanden.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, lichamelijke of materiële als gevolg van een defect of verkeerd gebruik van producten. Hetzelfde geldt voor eventuele veranderingen die het gevolg zijn van fabrikanten of distributeurs.

De verantwoordelijkheid van Topbanden.com is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden aangevochten op grond van fouten of verzuim die zouden kunnen optreden.

In het geval van zorg in de uitvoering van deze overeenkomst, heeft de koper altijd de mogelijkheid om, voordat hij een juridische actie gaat ondernemen, te zoeken naar een minnelijke oplossing.

Er wordt op gewezen dat de zoektocht naar een minnelijke oplossing, de "korte termijn" van de garantie niet onderbreekt noch de tijdsduur van de contractuele garantie. Er wordt ook op gewezen dat in het algemeen en onder voorbehoud van het oordeel van de rechtbank, bij de naleving van de bepalingen van dit contract met betrekking tot de contractuele garantie wordt uitgegaan van het feit dat de koper op een normale manier gebruik maakt van het product en dat er geen derde partij die niet goedgekeurd is door de verkoper of de fabrikant ingezet wordt voor de montage.
Klachten of geschillen zullen altijd met veel zorg ontvangen en behandeld worden, altijd uitgaand van de goede trouw van degene die de moeite neemt om zijn situatie uit te leggen.
In geval van betwisting zal de klant als eerste Ocell Catala SL benaderen voor een minnelijke schikking.
Zo niet, is het Tribunal de Commerce van Andorra la Vella als enige bevoegd, ongeacht de plaats van levering en de wijze van de geaccepteerde betaling.

Artikel 8 - VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

De firma Ocell Catala SL, uitgever van de website Topbanden.com, behoudt uitdrukkelijk het recht van eigendom van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de prijs en de rente voldaan is.

Louter de afgifte van een betalingsbon wordt niet beschouwd als betaling. De bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de overdracht van de klant van het risico van verlies of beschadiging. Bij gebreke van betaling, zal de frima Ocell Catala SL, uitgever van de website Topbanden.com, gerechtigd zijn de teruggave van de geleverde goederen te eisen. Kosten die gemaakt zouden worden voor een dergelijke teruggave moeten worden gedragen door de klant.

Na verzending van de producten, draagt de klant het risico van schade die de producten kunnen veroorzaken of lijden om welke reden dan ook, zoals verlies, diefstal of beschadiging.

In het geval van wanbetalingen door de klant, zonder benadeling op zijn andere rechten, eist Topbanden.com per aangetekende brief, de teruggave van de producten op kosten van de klant tot de uitvoering van alle verplichtingen.

Artikel 9 - BESCHERMING VAN GEGEVENS - informatica en vrijheidswet van 6 januari 1978

De informatie gegeven door de klant wordt opgenomen in de databanken van Topbanden.com, die zich verplicht deze persoonlijke gegevens niet aan derden openbaar te maken, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden.
Alle gegevens worden behandeld met inachtneming van de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en veiligheid.

In overeenstemming met de informatica en vrijheidswet van 6 januari 1978 (gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004), beschikt de klant te allen tijde het recht van toegang, oppositie en correctie van zijn persoonlijke gegevens. Als een strikt persoonlijk recht, kan het recht van toegang en correctie alleen worden uitgeoefend door de houder ervan die zijn identiteit kan aantonen of zijn wettelijke vertegenwoordiger, indien het gaat over een minderjarige of een onbekwame meerderjarige.

Dit recht is te allen tijde van kracht via een e-mail aan de klantenservice: [email protected]

Er is vermeld aan de klanten dat bij de opening van de site, hun informatie tijdelijk opgeslagen zal worden op de harde schijf om toezicht te kunnen houden op de navigatie van de klanten op de site. De klanten erkennen op de hoogte te zijn gesteld van deze praktijk en staat Topbanden.com toe dit te gebruiken.

In ieder geval is de klant in kennis gesteld dat zijn browser eigenschappen heeft die toelaten om zich te verzetten tegen de plaatsing van cookies, en te worden gewaarschuwd voor het accepteren of verwijderen van de cookies.

Artikel 10 - GERECHTELIJKE GELDIGHEID

De juridische ondoeltreffendheid van één van de clausules van de verkoopvoorwaarden heeft geen invloed op de wettelijke nietigheid van de andere clausules.

Voor het laatst bijgewerkt op 13/09/2023

Geen verzendkosten*
Altijd op voorraad
Beveiligde betaling
Inclusief afvalbeheersbijdrage

Beveiligde betaling
iDealMastercardMaestroVISATPV ServiredPayPal